Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Go to content

Årgangsjubilæum

Arrangementer

ÅRGANGSJUBILÆUM
- en årligt tilbagevendende begivenhed som afholdes lørdag i uge 38.


Jubilæumsdagen betragtes af de fleste medlemmer som årets vigtigste arrangement, hvor ”gamle” artillerister mødes. Det er primært årgangsjubilarer, der møder op for at feste og hygge sig med deres soldaterkammerater. Her bliver minder og historier fra soldatertiden luftet til stor morskab for forsamlingen. I øvrigt er alle velkomne, uanset om man har jubilæum eller ej, - også ikke-medlemmer er velkomne. Det kræves dog, at man har gjort tjeneste på Holbæk kaserne. Hvert femte år er jubilæumsår regnet fra indkaldelsesåret.

På dagen mødes vi ved Holbæk Kommunes administrationsbygning og marcherer gennem byen til den tidligere Artillerikaserne med et musikkorps i spidsen. Efter ankomst i 'Artillerigården' afholdes der modtagelsesparade samt velkomsttale. Herefter er der lejlighed til at se sig lidt omkring og få en snak med kammeraterne. I Artilleristuen og de tilstødende lokaler hygges der, og her kan der også købes forfriskninger til yderst rimelige priser.

Jubilæumsmenuen består traditionen tro af veltilberedte gule ærter med tilbehør og pandekager med is samt kaffe. Måltidet indtages i den tidligere 'Kostforplejning', som i dag tilhører Kulturkasernen. Med dette tiltag afholdes hele arrangementet på kasernen som i de gode gamle dage!
Bemærk: Både før, under og efter spisningen er der rig lejlighed til at dyrke det kammeratlige samvær.

Datoen for det kommende årgangsjubilæum findes under fanebladet: 'Arrangementer' -> '202x'.

Dagens program annonceres i augustnummeret af 'Artilleristen' samt på vores hjemmeside fra ca. ultimo juli under fanebladet: 'Sidste nyt'.
Bestyrelsen henstiller efterfølgende alle jubilarer til at kontakte deres soldaterkammerater, så vi bliver så mange som muligt. Jo flere, jo festligere bliver jubilæumsdagen!

Alle foreningens medlemmer, som kan fejre årgangsjubilæum, får automatisk en personlig invitation samt en tilmeldingsblanket, som i udfyldt stand returneres til den påtrykte adressat.
Øvrige kan tilmelde sig via kontaktpersonen i annoncen eller under fanebladet: 'Kontakt os..' -> '..ang. tilmelding til' -> 'Årgangsjubilæum'.
NB: Tilmelding er bindende og kan ske inden for tidsfristen fra primo august til medio september.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Aage Alfast på tlf.: 25 13 70 85 (bedst efter kl. 18) eller via mail:
aage.alfast@holbaek-artilleristen.dk

På hyggeligt gensyn.
Bestyrelsen


Back to content | Back to main menu