Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Historie

Lidt om Holbæk kasernes historie.

Holbæk kaserne blev opført i 1912-13 og taget i brug i 1913 af 27. fodfolksbataljon fra Fredericia. Siden fulgte 8. bataljon fra Viborg. Begge blev indkvarteret på de to nordlige belægningsbygninger, derfor kaldet fodfolkskasernen.

I 1914 kom 2. FARs stab og 5. afdeling til Holbæk fra Bådsmandsstræde kaserne. 5. afdeling blev indkvarteret i den søndre belægningsbygning, som stadig kaldes Artillerikasernen.

Efterhånden blev hele kasernen taget i brug af 2. Feltartilleriregiment – 2. FAR. Fra 1958 : Sjællandske Artilleriregiment – SAR.

Kostforplejningen blev opført i 1939 (desværre ikke i en stil, der passer ind i de flotte bygninger fra 1912).

Barakkerne i Sofielundlejren blev oprindeligt opført i Sverige i 1944 til Den Danske Brigade, men blev i 1945 nedtaget og opført på Fælleden øst for Holbæk. Lejren var i brug som kaserne indtil 1976, hvorefter den blev revet ned. I dag er der parcelhuse, hvor den lå.

I 1951-52 blev det ”Nye” garageanlæg bygget.

I 1982 blev regimentet (SAR) sammenlagt med regimentet i Sjælsmark, hvorefter Artillerikasernen og den bagved liggende vestlige magasinbygning blev overtaget af Hjemmeværnet, distrikt Odsherred (senere Vestsjælland). Nogenlunde samtidig blev Fodfolkskasernen solgt og indrettet til boliger. Senere overtog Holbæk Kommune kommandantbygningen og vagtbygningen. Efterfølgende har kommunen ligeledes overtaget ridehuset, eksercerhuset, gymnastiksalen og kostforplejningen. Alle kommunens erhvervede bygninger anvendes i dag til mange forskellige foreningsaktiviteter. Hele komplekset går under navnet ”Kultur Kasernen”, med undtagelse af ridehuset, som er solgt fra og indrettet som fitnesscenter.

Garageanlægget blev i 2004 revet ned, og hele området samt ”Lille Fælled” er blevet bebygget med forskellige boligtyper.

De to batteristalde (hestestalde) foran Artillerikasernen indrettes i 2011 til erhvervslejemål.

Hjemmeværnet fraflyttede Artillerikasernen i efteråret 2010 i forbindelse med sammenlægning af distrikt Midt- og Vestsjælland. Kort efter blev bygningerne sat til salg og senere købt af Holbæk Kommune i november 2012.

I august 2013 forlader vi vores mangeårige mødelokale i vestfløjen og flytter over i østfløjen. Vi istandsætter lokalet med maling, gardiner, skabe, belysning og gulvtæppe. Lokalet står klar til indvielse ved årgangsjubilæet 21. september 2013.

I marts 2020 flytter vi fra 1. sal i til 2. sal, da lokalerne skal opdateres, og anvendes til kursusformål.
På 2. salen er lokalerne mindre pga. tagkonstruktionen, og de tre soldaterforeninger (Artilleristerne, Garderne og Marinen) må deles om pladsen. Denne gang istandsætter Holbæk Kommune på nydeligste vis lokalerne, der bliver indrettet med fælles køkken og toilet, hvor også 'Holbæk Radio' har en "aktie".Vagten ved Sofielundlejren

Sofielundlejren

Blev opført i 1944 til den danske briga-
de i Sverige, og blev i 1945 flyttet med
til Danmark, hvor den blev genopført
på fælleden i Holbæk, hvor den blev
nedlagt i 1976. Navnet stammer fra
opførelsen i Sverige.

Denne sten står i dag, hvor Sofielundlejren lå; der nu parcelhuse på området

Retur til indhold | Retur til hovedmenu