Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Andre opslag

Gamle filmViste du..? - at mange gamle film med relation til tjenestegørende personel i dag er lagt over på video (digitaliseret) og kan ses gratis på h.h.v. Det Danske Filminstitut (Filmcentralen) og Forsvaret tv via din computer.
På nedenstående ”hoved-links” kan du finde mange timers nostalgisk underholdning.
Af særlig interesse for Nordvestsjællands Feltartilleriforenings medlemmer har jeg nedenstående fremhævet to film med deres respektive direkte links.

Ti aars Stiftelsesfesten den 25. juli 1926 i Holbæk
Filmen omhandler: Feltartilleriforenings festdag 1926, Holbæk Kaserne … og blev for øvrigt vist ved foreningens 100 års stiftelsesfest i 2016. Det er en stumfilm på 14 minutters varighed, som er optaget på ”Holbæk Fælled” med forskellige opvisninger fra festdagen. ”Luftværnet” deltog også, og i dagens anledning kunne man få en rundflyvning for 5.- kr.

Direkte link…
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/feltartilleriforeningens-festdag

Lands-opdeling af div. gamle film (markeret med røde prikker på landkortet)…
http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film

Det Danske Filminstitut ”hoved-link”…
http://www.dfi.dk/Service/Presserum/Danmark-paa-film.aspx

Feltartillerifilmen 1932
Filmen, som viser dagligdagen samt øvelse i ”marken” med hestetrukne feltartilleri, er fra Bådsmandsstrædes Kaserne (i dag ”Fristaden Christiania”). Filmen blev optaget, da det motoriserede feltartilleri var ved at gøre sit indtog på bekostning af ”heste”. Varighed 49 minutter.
Det skal nævnes, at Holbæk garnison har et vist tilhørsforhold hertil, da den i 1914 modtog 5. artilleriafdeling fra netop Bådsmandsstrædes Kaserne.

Direkte link…
http://www.forsvaret.tv/#!/video/1_cko06k2q

Du kan finde masser af andre spændende gamle film på ”hoved-linket”…
http://www.forsvaret.tv/?aid=7513#!/
De forskellige film ligger periodeopdelt under den røde bjælke: ”Tidsmaskinen”


Jeg vil ønske alle med interessen for gamle film god fornøjelse. - Det kan være godt tidsfordriv i den mørke tid.


P.b.v. - Aage Alfast / formand

 

Retur til indhold | Retur til hovedmenu