Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Historie

Skyttelaug

'Nordvestsjællands Feltartilleriforenings Skyttelaug' har eksisteret siden 1958, og havde dengang til formål at fremme sundhed og trivsel samt kammeratskabet inden for feltartilleriforeningen og selvfølgelig vedligeholde den skydefærdighed, man havde opøvet i sin soldatertid.

Dengang, blev der - efter de oplysninger vi har - skudt i et kælderlokale under den daværende Slotsmarksskole, og medlemskabet var for alle medlemmer af foreningen, der var interesserede samt deres nærmeste pårørende.

Der er ikke ændret meget ved disse regler gennem årene, og vi har da også medlemmer, der har været med lige fra starten, og det skal lige siges, at deres skydefærdighed stadig er udmærket.

I dag skyder vi i Tusehallen, på Tuse skytteforenings baner en gang om ugen, og det er hver mandag, hvor vi er der fra 18:30 og til sidste skytte er færdig, og der er kaffe/the og masser af tid til snak og hygge.
Du finder Tusehallen
her - ingen undskyldning for at fare vild!

Der er ca. 20 skydeaftener i en sæson, der kører fra midt i oktober til midt i marts, og vi har en lille fælles juleafslutning og slutter sæsonen med fælles spisning og uddeling af præmier.
Udover vores egen lille præmiekonkurrence er der mulighed for at deltage i nogle landsskydninger efter særlige regler.

Der skydes på 15 meter elektroniske baner, og vores lille kreds skyder primært med Otterup banerifler. Flere af medlemmerne har eget våben, men foreningen er ejer af seks rifler, der står til rådighed for alle i den rækkefølge, man ankommer.
Patroner kan købes på stedet for en yderst rimelig pris, og selv om man lægger kontingentet oveni, er der ikke mange hobbies der kan dyrkes billigere.

Uden for vintersæsonen afholdes der i sommerperioden - nærmere bestemt, den anden lørdag i juni måned med start kl. 10 - en udendørs
Fugleskydning, der er åben for alle interesserede.
Nærmere omtale kan læses
her.

Hvis du har interesse for at prøve kræfter med at skyde og gerne vil forsøge dig med nogle prøveskud,
så kontakt skydeleder Niels Bang Hansen, mobil
60 23 42 75.


Retur til indhold | Retur til hovedmenu