Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med:


 Tilmeld dig på facebook
, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.


På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)


Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt på
Holbæk Kaserne.
(Untagelser kan forekomme). 

AFLYSNING
af Fugleskydningen lørdag 6. juni 2020.

Da forsamlingsforbuddet på over10 personer er gældende til og med søndag 7. juni 2020 ser vi os nødsaget til at aflyse årets Fugleskydning.

Endvidere er der skærpede regler for håndtering af våben i forbindelse med COVID-19, hvor det foreskrives, at hver deltager skal medbringe sin egen riffel. Ved udlån af foreningens rifler skal de rengøres og afsprittes ved hver overdragelse fra skytte til skytte.
Ved denne håndtering kan der endda være smittefare forbundet hermed, og dette ansvar skal ingen i bestyrelsen påtage sig.

Ja, det er en svær tid vi lever i, hvor ældre med småskavanker er særdeles sårbare for coronavirusen. Med det i tankerne har bestyrelsen uden tøven besluttet af aflyse dette års Fugleskydning.
HUSK: Vi skal passe godt på hinanden..!

Blandt de solgte Skydekort vil der blive udtrukket 7 ”vindere”, som bliver bekendtgjort i august udgaven af ARTILLERSTEN.

Bestyrelsen ser med fortrøstning frem til ”Fugleskydningen 2021”, hvor vi forhåbentligt kan mødes i frie rammer.

Foreningen ønsker alle en god sommer samt på hyggeligt gensyn til næste års Fugleskydning.

På bestyrelsens vegne • Aage Alfast / formand


 

Ved generalforsamlingen indeholder formandens tale et særligt punkt:
kammerater, vi har mistet -
efterfulgt af 1 minuts ærefuld stilhed for de medlemmer, der, baseret på indkomne meddelelser, er gået til

RYES BRIGADE

(ultimo april slettes navne på listen)

Medlemsnr.:

Navn:

By:

Tidspunkt:

 

Danske Feltartilleriforeningers Hæderstegn

   

Retur til indhold | Retur til hovedmenu