Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med:


 Tilmeld dig på facebook
, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.


På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)


Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt på
Holbæk Kaserne.
(Untagelser kan forekomme). 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling fredag 14. februar 2020.

Generalforsamlingen afholdes i vores foreningslokale med opgang i østfløjen i ”Artillerikasernen”. Indkørsel fra Anders Larsensvej 1 - 9, hvor der er gratis parkering ligesom i gården ved kostforplejningen.
NB: I Artillerigården afkræves der P-afgift.

Vi starter med spisning kl. 18.30.
Her vil der blive serveret en sildemad efterfulgt af en varm ret. Dertil en øl/vand og en snaps til en samlet pris af kr. 140,-.
I forbindelse med arrangementet kan du benytte MobilePay.

Tilmelding til spisningen skal ske via vores
hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk
under fanebladet i venstre side: Kontakt os..
eller via telefonisk kontakt til:
Jørgen Bille • Tlf.: 5926 6131 (IKKE via SMS)
senest mandag 10. februar 2020.

Kl. 20.00 starter generalforsamlingen med dagsorden i følge vedtægterne:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning af det forgangne år
3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5 Valg af revisor og suppleant
6 Fastsættelse af kontingent for 2020
7 Indkomne forslag… skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
8 Beretning fra skyttelauget
9 Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Aage Alfast / formand

 

Ved generalforsamlingen 2020 indeholder formandens tale et særligt punkt -
efterfulgt af 1 minuts ærefuld stilhed for de medlemmer, der - baseret på indkomne meddelelser i 2019 er gået til

RYES BRIGADE

(medio april slettes navne på listen)

Medlemsnr.:

Navn:

By:

Dato:


Retur til indhold | Retur til hovedmenu