Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Go to content

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med de sidste nyheder.

 

Tilmeld dig på facebook, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.

På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)
Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt på Holbæk Kaserne.


 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

BEMÆRK ny dato … Fredag 26. marts 2021 • kl. 19.00


BEMÆRK nyt sted … Kostforplejningen


Grundet uvished om Forsamlingsforbuddets omfang i forbindelse med den nu igen så omsiggribende smittespredning af COVID-19 har vi besluttet at ændre datoen for afviklingen af Generalforsamlingen til fredag 26. marts 2021 samt at flytte mødet over i ”Kostforplejningen”. Lokaletsstørrelse bevirker, at vi i henhold til Forsamlingsforbuddet kan være 60 siddende personer ved overholdelse af afstandskravet på min. 1 meter. –
Da vi vanligt har deltagelse af 35–40 personer, ville vi komme i pladsmangel, hvis vi havde bibeholdt afholdelsen i vores foreningslokale, som nævnt i november-udgaven 2020 af ARTILLERISTEN, da lokalet max tillader adgang for 20 personer.

Af hensyn til de nævnte restriktioner har vi også set os nødsaget til at sløjfe den vanlige spisning samt tilmelding. -
Som ”plaster på såret” vil der blive serveret kaffe og kage.
Alle skal bære mundbind eller visir, når man ikke sidder ned. - Alle vil få anvist plads.

Dagsorden ifølge vedtægterne…
Valg af dirigent
2 Formandens beretning af det forgangne år
3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5 Valg af revisor og suppleant
6 Fastsættelse af kontingent og indskud
7 Indkomne forslag… skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
8 Beretning fra skyttelauget
9 Eventuelt

Med frygt for smittespredning henstiller vi på det kraftigste til, at man ved mindste tvivl om sin helbredstilstand vedr. COVID-19, fravælger at deltage i generalforsamlingen.
HUSK … vi skal passe på hinanden !

Benyt indkørsel fra Anders Larsensvej 1 - 9, hvor der er gratis parkering ligesom i gården ved Kostforplejningen. Ved parkering i ”Artillerigården” afkræves der P-afgift.

Vi håber på forståelse for ændring af dato og mødested til 5 uger senere, hvorved der er langt større chance for, at der er kommet kontrol over Coronapandemien. Vi ser frem en god og sikker afvikling.

BEMÆRK ved evt. AFLYSNING …
Skulle Forsamlingsforbuddet i forbindelse med COVID-19 påbyde os at aflyse Generalforsamlingen, bliver ovenstående tekst fjernet og erstattet med følgende ordlyd:

Generalforsamlingen fredag 26. marts 2021 … er AFLYST … grundet ændringer i Forsamlingsforbuddet vedr. COVID-19.

En eventuel AFLYSNING vil blive meddelt her på siden fra fredag 19. marts 2021.

På bestyrelsens vegne
Aage Alfast / formand


 

Ved generalforsamlingen indeholder formandens tale et særligt punkt:
kammerater, vi har mistet -
efterfulgt af 1 minuts ærefuld stilhed for de medlemmer, der, baseret på indkomne meddelelser, er gået til

RYES BRIGADE

(ultimo april slettes navne på listen)

Medlemsnr.:

Navn:

By:

Tidspunkt:

 

Danske Feltartilleriforeningers Hæderstegn

   

Back to content | Back to main menu