Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Go to content

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med de sidste nyheder.

 

Tilmeld dig på facebook, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.

På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)
Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt på Holbæk Kaserne.


 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen fredag 26. marts 2021 er
AFLYST på baggrund af de nuværende Covid-19 restriktioner.

Grundet aflysningen af ovennævnte generalforsamling har vi som erstatning herfor valgt en ny dato:
fredag 28. maj 2021 kl. 19:00, hvor vi forhåbentlig kan forsamles.

NB
: Se den nye indkaldelse i maj-udgaven af 'Artilleristen'.


På bestyrelsens vegne
Aage Alfast / formand


 

Ved generalforsamlingen indeholder formandens tale et særligt punkt:
kammerater, vi har mistet -
efterfulgt af 1 minuts ærefuld stilhed for de medlemmer, der, baseret på indkomne meddelelser, er gået til

RYES BRIGADE

(ultimo april slettes navne på listen)

Medlemsnr.:

Navn:

By:

Tidspunkt:

 

Danske Feltartilleriforeningers Hæderstegn

   

Back to content | Back to main menu