Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med de sidste nyheder.

 

Tilmeld dig på facebook, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.

På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)
Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt som artillerist - ikke nødvendigvis på Holbæk Kaserne.


 

ÅRGANGS • JUBILÆUM


Afholdes lørdag 24. september 2022


I den anledning opfordres alle jubilarer med endetal 2 og 7 (i indkaldelsesåret) til at tilmelde sig. Endvidere opfordres de til at tage kontakt til deres soldaterkammerater, som de jævnligt tænker på, men i mange tilfælde ikke mødes med. Vi håber derfor, at rigtig mange vil tilmelde sig. 'IKKE-jubilarer' er også meget velkomne til at deltage i festlighederne. Jo flere vi bliver, jo hyggeligere bliver det. Ved evt. Corona restriktioner på dagen skal de på det bestemteste overholdes.

OBS: I lighed med de seneste 3 år mødes vi i Artillerigården mod tidligere ved Holbæk Kommunes gamle administrationsbygning. Marchen gennem byen udgår, hvilket skyldes at mange efterhånden har fravalgt marchen grundet deres høje alder og svigtende mobilitet. Det har heldigvis vist sig, at så at sige alle har taget godt mod ændringen og hygger sig med kammeratligt samvær i Artillerigården, før det går løs.

Dagens program:

Kl. 11.00 Samling i Artillerigården, hvor registrering og betaling finder sted. Herefter vil der være kammeratligt samvær i vores nye foreningslokale Artilleristuen på 2.-sal, hvor der som vanligt kan købes drikkevarer til rimelige priser.
Bemærk: Vi er flyttet fra 1. til 2. sal med samme indgang i østfløjen. Elevator forefindes.

Kl. 12.15 Afgang til spisningen i Kostforplejningen.

Kl. 12.30 Når vi er på plads, bliver middagen serveret. Menuen består som altid af:
Gule ærter med flæsk og pølse samt tilbehør – hertil 1 øl/vand og 1 snaps.
Herefter pandekager med is og kaffe.
Efter spisningen fortsætter det kammeratlige samvær, som vanligt slutter omkring kl. 16.00.


Deltagerpris for en hyggelig dag er kr. 275,-.
For IKKE-medlemmer er prisen kr. 300,-

Tilmelding skal være os i hænde senest fredag 2. sept. 2022.
Alle jubilarer, som får en personlig invitation, SKAL tilmelde sig via den tilsendte svar-blanket.

IKKE-jubilarer samt IKKE-medlemmer, som kan fejre jubilæum, kan IKKE tilmelde sig via vores hjemmeside som tidligere pga en softwarefejl i udbyderens software.
Benyt personlig kontakt i stedet til:

1) Jørgen Bille på tlf.: 59 26 61 31, hvor: Navn, adresse, telefonnummer, stam-nr., indkaldelsesår, batteri og afdeling skal oplyses, eller:
2) Aage Alfast på tlf.: 25 13 70 85
Tilmelding modtages ikke via SMS. - HUSK: Din ”Tilmelding” er bindende..!

Parkering: Der
er gratis parkering på sydsiden af Artillerikasernen med indkørsel fra Anders Larsensvej 1 – 9 samt i gården ved kostforplejningen. NB: I Artillerigården skal der betales parkeringsafgift.

Ved vores arrangementer kan du også betale med MobilePay.

På festligt gensyn i Holbæk lørdag 24. september 2022.

På bestyrelsens vegne Alfast / formand

 

Retur til indhold | Retur til hovedmenu