Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Sidste nyt

Her holder vi dig opdateret med:

 
 ÅRGANGSJUBILÆUM
LØRDAG 21. SEPTEMBER

OBS: I lighed med de senere år spiser vi i den tidligere Kostforplejning...!


I år er det årgangene med endetal 4 og 9 (indkaldelsesåret), der fejrer jubilæum. Alle er velkomne, uanset om de har jubilæum eller ej. Også ikke-medlemmer, som har gjort tjeneste på Holbæk kaserne, er ligeledes velkomne.
Kl. 10.00 mødes vi på parkeringspladsen bag Holbæk Kommunes administrationsbygning, Dampmøllevej, hvor registrering og betaling foregår. Samtidig hermed spiller Holbæk Gardens Tamburkorps.
Kl. 10.30: March med musik gennem byen til Artillerigården på den tidligere Artillerikaserne, Kasernevej.
Kl. 11.00: Parade samt velkomst i Artillerigården.
Derefter er der mulighed for at se sig lidt omkring, og som altid kan der købes forfriskninger i Artilleristuen
samt at få en snak med gamle soldaterkammerater. Gangbesværede/kørestolebrugere kan gøre brug af elevator.
Kl. 12.15 begiver vi os over til spisning i den tidligere Kostforplejning, der i dag drives af Kulturkasernen, som
har indrettet den til en hyggelig café. Vi er både stolte af og glade for at kunne invitere dig til spisning, som vi gjorde det i ”gamle” dage.

Kl. 12.30 er vi på plads i Kostforplejningen, hvor vi skal indtage den populære jubilæumsmenu, som består af:
Gule ærter med diverse tilbehør, hertil l øl og l snaps. Efterfølgende serveres der pandekager med is samt kaffe.
Pris pr. kuvert, kr.: 250.-. OBS: For ikke medlemmer af foreningen er kuvertprisen, kr.: 280,-.
Ekstra drikkevarer kan købes til billige priser for egen regning.
Kl. ca. 16.00 slutter jubilæumsdagen.
NB: Se også annoncen i ’ARTILLERISTEN’ August 2019 eller vores hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos…
Bestyrelsessuppleant: Jørgen Bille på telefon: 59 26 61 31.

Skulle du kende nogle fra dit eget hold eller andre årgange, må du meget gerne prøve at få dem med. De er meget velkomne til at kontakte ovennævnte bestyrelsesmedlem, som så vil sørge for, at de bliver tilmeldt.

Tilmelding SKAL ske på vedlagte tilmeldingsblanket, som skal være os i hænde senest…
tirsdag 3. sept. 2019.
OBS: Returadressen er fortrykt på tilmeldingsblankettens forside. - HUSK porto.

NB
: Som jubilar kan du IKKE tilmelde dig pr. telefon eller mail, da du på tilmeldingsblanketten SKAL rette de data, som evt. ikke er i overensstemmelse med dine nuværende. – P.t. mangler vi e-mailadresse fra mange!
Evt. spørgsmål rettes til: Aage Alfast, på tlf. 25 13 70 85 eller via mail: aage.alfast@holbaek-artilleristen.dk

Bemærk: Parkering kan ske ved Kommunens administrationsbygning og bag Artillerikasernen med indkørsel fra
Anders Larsens vej 1 - 9. - NB: Mod betaling af P-afgift, kan der også parkeres i Artillerigården.

NYHED… Ved vores arrangementer kan du nu også betale med MobilePay, hvor vi har betalings-ID-nr.: 11631.

Vi håber, at mange vil møde op og få nogle hyggelige timer sammen med deres ”gamle” soldaterkammerater.
Alle er velkomne … også ikke-medlemmer.


På hyggeligt og kammeratligt gensyn...!

P.b.v. Aage Alfast / formand

 Tilmeld dig på facebook
, hvor du kan søge gamle kammerater, bidrage med indlæg og se opslag m.m.


På facebook hedder vi:
Holbæk Artilleristen (NVSJ•FAF)


Klik på facebook-logoet, hvis du er oprettet på FB.
Anmod om optagelse, besvar de stillede spørgsmål, og du bliver optaget, hvis du har aftjent din værnepligt på
Holbæk Kaserne.
(Untagelser kan forekomme). 

Følgende medlemmer er i 2018 gået til

RYES BRIGADE:

Medlemsnr.:

Navn:

By:

Dato:

 
       

Oprettes:

Årlige begivenheder

Fjernes/Opdateres:

4. kvartal

Emne:
Generalforsamling:
kl. 18:30 (spisning)
kl. 20:00 (mødestart)

Indbydelse fra bestyrelsen.
Spisning forudsætter din tilmelding

Fast opslag

Primo september

Emne:
Flagdag, 5. september

Danmarks udsendte

Fast opslag

Primo august

Emne:
Årgangsjubilæum:
Afholdes lørdag i uge 38

Indbydelse fra bestyrelsen

Fast opslag

Medio maj

Emne:
Fugleskydning, afholdes den 2. lørdag i juni måned

Indbydelse fra Skyttelaget

Opdateres efter sidste Fugleskydning.

Det er her, det foregår.

       
 

Retur til indhold | Retur til hovedmenu