Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk


Gå til indhold

Hvem er vi?

I det følgende vil vi fortælle dig lidt om vores forening.

'Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk' blev dannet den 25. juli 1916 og har i dag ca. 220 medlemmer, hvilket gør os til landets største feltartilleriforening. Foreningen består fortrinsvis af soldater, der har gjort tjeneste ved feltartilleriet – først og fremmest ved garnisonen i Holbæk, men naturligvis optager vi alle ”gamle” artillerister.

Et af foreningens vigtigste formål, er at styrke kammeratskabet blandt tidligere artillerister samt at holde kontakt til våbnet og forsvaret.

Med henblik på at opfylde disse formål er Årgangsjubilæum et af vore vigtigste arrangementer. Her mødes især gamle artillerister, der har jubilæum det pågældende år. I øvrigt er alle velkomne, også selv om man ikke har jubilæum. Man har jubilæum hvert femte år - regnet fra indkaldelsesåret.

Årgangsjubilæet afholdes normalt i september måned. Vi mødes ved Holbæk Kommunes administrationsbygning overfor stationen, og marcherer gennem byen til Artillerikasernen med orkester i spidsen. Ved ankomsten afholdes der modtagelsesparade i Artillerigården.
Efterfølgende er der lejlighed til at se sig lidt omkring og få en snak med kammeraterne. I Artilleristuen og i de tilstødende lokaler kan der købes forfriskninger til billige penge.

Efter flere år med spisning "ude i byen" spiser vi nu igen på kasernen i den tidligere 'Kostforplejning' - ligesom i de gode gamle dage.
Menuen består af de traditionelle gule ærter med tilbehør efterfulgt af pandekager med is samt kaffe.
Både under og efter spisningen er der rig lejlighed til at dyrke det kammeratlige samvær.

En anden populær sammenkomst er den årlige 'Fugleskydning' på skydebanen ved Tuse Bjerg med medbragt mad. Fugleskydning afholdes normalt i juni måned, hvor familie og venner også er meget velkomne.

I vinterhalvåret er der også lejlighed til at være sammen, idet der en gang om ugen afvikles skydning på 15 meter banen i Tuse Hallen.
Ud over den årlige generalforsamling i 'Nordvestsjællands Feltartilleriforening's Skyttelaug' arrangeres der møder og udflugter, hvor gamle og nye venskaber dyrkes.

Foreningen 'Nordvestsjællands Feltartilleriforening Holbæk' er medlem af 'Danske Feltartilleriforeninger', som 4 gange om året udgiver et fælles medlemsblad 'Artilleristen'. I bladet bringes meddelelser om kommende arrangementer og referater af afholdte sammenkomster. Der publiceres også lister over runde fødselsdage samt artikler om emner med relation til medlemmernes interesser.

Alt dette og mere til kan du p.t. få for kr. 240,oo pr. år.
Bemærk ved indmeldelse opkræves gebyr kr.: 50,oo.
Husk: Som medlem kan du være med til at præge foreningen!Ønsker du yderligere information, så kontakt venligst vores formand:

Aage Alfast
Rævebakken 15
4400 Kalundborg
Telf.: 25 13 70 85
E-mail: aage.alfast@holbaek-artilleristen.dk


...eller klik her og udfyld felterne i Indmeldelsesform'en.

Vi ser frem til at modtage din henvendelse!


Retur til indhold | Retur til hovedmenu